Vekaleten Umre ve Hac ?

Vekaleten Umre ve/veya Hac

Nedir ?

Hac ibadetinin vekaleten, yani aşağıdaki nedenler dolayısıyla hac ibadetini yerine getiremeyecek durumda olan bir kişi adına yerine getirilmesidir :

Tedavisi olmayan hastalık*

Yaşlılık*

Daimi maluliyet*

Ölüm

Dolayısıyla üçüncü bir kişi onların adına bu ibadeti yerine getirebilir.

* Hac ibadetinin yerine getirmesine izin verilmemesi.

Buhârî’nin İbn Abbâs’taki rivayetine göre Cüheyneli bir kadının, Peygamber (ﷺ)’e gelerek ona şöyle dediğini nakleder :

« Annem Mekke’ye hacca gitmeye yemin etti ama bunu yapamadan öldü, onun yerine ben yapabilir miyim ? – “Evet, bunu onun için yap”, dedi Peygamber. “Görüyorsun ya, annenin bir borcu olsaydı, onun için öder miydin ? Borçlarını yerine getir, çünkü Allah’a olan borçlar onurlandırılmaya daha layıktır.” ».
Vekaleten Umre ve/veya Hac ibadetini

Yerine getirmekten
kim sorumludur ?

Engelli veya vefat etmiş kişiler adına umre ve/veya hac yapılması Suudi üniversitelerinde hukuk bilimleri (Taleb el-‘Ilm) öğrencilerinden oluşan bir grup aracılığıyla gerçekleştirilir.

Bu kişiler ise yerel ortağımız aracılığıyla işe alınır. Bu adayların işe alımı çok hassas bir dizi şartname aracılığıyla yapılır. Her işe alım öncesinde testler ve bireysel mülakatlar gerçekleştirilir.

Vekaleten Umre veya Haccın gerçekleştirilmesi sırasında, onu gerçekleştiren öğrencilerin coğrafi konumları belirlenir ve her bir ibadet sırasında konumları kontrol edilir.

Vekaleten Umre veya Hac

Nasıl gerçekleştirilir ?

« Vekaleten » haccı gerçekleştirmek için, ilgili kişinin adının yanı sıra babasının adını da belirtmeniz gerekir.

Örneğin : Vefat eden babanız için Vekaleten Umre yapmak istiyorsunuz. Babanın adı Muhammed, dedenin adı Selman’dı. Mîkât’a varıldığında, babanız için umre görevini yerine getiren hacı aşağıdaki duayı okuyacaktır :

lebbeyke Allahumme ‘Umre ‘an Muhammed ibn Selmân
Bu, « Ey Allah’ım, çağrına Selman oğlu Muhammed için bir umre yaparak cevap veriyorum » demektir.

Eğer dedenizin adını bilmiyorsanız, babanızın adı ve soyadı da yeterli olacaktır inşallah.