Umre İbadeti

Hatırlatma

Umre İbadetinin kısa bir özeti

« Kutsal Ziyaret » olarak çevrilebilecek olan Umre, Hac gibi Mekke’de gerçekleştirilen dini bir ibadettir. Bazen Hac olan « Büyük Hac »a atıfta bulunularak « Küçük Hac » olarak da adlandırılır.

Dini hükmü farz gibi görünmektedir (gücü yeten için ömürde en az bir kez, ve Allah her şeyi bilendir) ve fazileti Allah Resulü’nün (ﷺ) sözleriyle kanıtlanmıştır.

Buhârî, Müslim ve Tirmizî’nin rivayet ettiği bir Hadis-i Şerif’te Peygamberimiz (ﷺ) şöyle buyurmuştur :

« Umre, günahlar için bir kefaret eylemidir. Gönülden yapılan haccın cennetten başka mükâfatı yoktur. ».

Farzlar

Umrenin Farzları

Umrenin farzlarını hatırlamak kolaydır ve üç tanedir :

1'inci farz

İHRÂM

İhrama
girmek

2'inci farz

TAVÂF

Kabe'yi tavaf
etmek

3'üncü farz

SA’Y

Safa ile Merve
arasında sa’y yapmak

Vacipler

Umre'nin vacipleri

Umrenin vaciplerine gelince, bunlar da üç tanedir ve hatırlanması aynı derecede kolaydır :

Birincisi, kişinin kendisini Mikât'tan İhrâm durumuna getirmesidir.

(Mekke dışındaysanız kökeninize bağlı olarak kutsanma yeri) veya Tepe (zaten Mekke'deyken, Mekke dışında herhangi bir yer).

İkincisi, dikilmiş giysiler giymemektir (erkekler için).

Sonuncusu ise saçınızı tıraş etmek veya kısaltmaktır.

Umre İbadetinin

Ramazan ayındaki durumu

Ramazan ayında yapılan umre özellikle önemlidir.

Abdullah İbn Abbas’tan (Allah ondan ve babasından razı olsun) rivayet edildiğine göre, Peygamber efendimiz (ﷺ) şöyle buyurmuştur :

« Ramazan ayında yapılan Umre , benimle yapılmış bir hacca denktir (*) ». [Buhârî n°1863 ve Müslim n°1256 tarafından bildirilmiştir]

(*) Yani, Ramazan ayında Umre ibadetini yerine getiren kişi, Allah Resulü (ﷺ) ile birlikte yapılan bir hac ibadetinin sevabını alır, ancak bu, İslam’ın beşinci şartı olan hac ibadetinden muaf tutulacağı anlamına gelmez.