Hac İbadeti

Hatırlatma

Hac İbadetinin kısa özeti

Her Müslümanın hayatında bir kez yerine getirmesi zorunlu olan İslam’ın beşinci şartı, ancak birkaç koşul altında yerine getirilebilir :

Müslüman olmak

Ergenlik çağına ulaşmış olmak

Sağlıklı olmak

Akli melekesi yerinde olmak

Maddi imkanlara sahip olmak

Bu para, borç alınarak ya da yasadışı para kullanılarak finanse edilemez.

Haccın faydaları çok yönlüdür ve dini, kişisel, toplumsal, ahlaki ve eğitimsel boyutları vardır. Hac, İslam’ın beş şartından biridir ve hicretin 9. yılında farz kılınmıştır.

Buhârî ve Müslim, Peygamberimizin (ﷺ) şöyle buyurduğunu rivayet etmişlerdir :

« Kim hac eder de günahlardan sakınırsa, annesinin onu doğurduğu günkü gibi (temizliğe) döner. »
« İnsanlardan, oraya gitmeye gücü yetene, Allah için gidip o evi ziyaret ederek haccetmesi farzdır. » (Sure 3, ayet 97).
Farzlar

Haccın farzları

Hac ibadeti dört temel üzerine kurulmuştur* :
*Bu eylemlerden biri gerçekleştirilmemişse hac geçersiz ve hükümsüz ilan edilir.

1'inci farz

İHRÂM

İhrama
girmek

2'inci farz

VAKFE

Arafat'ta vakfe
etmek

3'üncü farz

TAVÂF

Kabe'yi tavaf etmek
(Arafat'tan sonra İfâza Tavafı)

4'üncü farz

SA’Y

Safa ile Merve arasında
sa’y yapmak

Kutsallaşma durumu

İHRÂM

Bir kutsallaşma hali olarak ihram, kutsal bölgeye girmeden önce yerine getirilmelidir. Ahlaki kutsallık : Erkekler ve kadınlar Hac ibadetini yerine getirme niyetlerini kesin ifadelerle dile getirirler. Bedensel kutsallık : erkekler dikişsiz bir peştamal ve omuzları örten bir bez parçası ve sandalet giyerler. Kadınlar kıyafetlerini çıkarmamakta, yüzlerini ve ellerini açmaktadır.
Tavaf

Tavâfü'l-ifâza

Arafat'ta vakfeden sonra yapılan İfâza Tavafı, siyah taştan veya yere çizilen kırmızı çizgiden başlayarak saat yönünün tersine doğru Kâbe'nin etrafında 7 turluk bir tavaftır.
Es-Safâ ve El-Mervâ arasında

SA’Y

Mekke'nin içinde bulunan iki tepe (Es-Safâ ve El-Mervâ) arasında, Es-Safâ'dan başlayarak yedi tur atmaktan oluşan bir alay. Güzergahın uzunluğu yaklaşık 395 m'dir.
Arafat Dağı'ndaki durak

VAKFE

Zilhiccenin dokuzuncu gününden bayramın şafağına kadar zorunlu olarak yapılan bu ibadet, haccın en büyük farzıdır. Bu büyük coşku gününde hacılar, Arafat ovasında bulunan Rahmet Dağı'nın eteklerinde Allah'a yalvararak O'ndan af, merhamet ve koruma dilerler.
MİNA'ya Varış

MİNÂ

Mekke ile Arafat arasında yer alan Mina'da Şeytan'ı temsil eden üç dikilitaş bulunmaktadır. Dikilitaşların taşlanması, üzerlerine yedi taş atılmasından ibarettir. Hacılar orada en az iki gece geçirmelidir.
Kurban

ZEBH

İbrahim Peygamber'in hareketinin onuruna bir koyun veya büyükbaş hayvanın kurban edilmesini içerir. Kurban, kutsal bölgenin (Mina, Mekke, Müzdelife) herhangi bir noktasında gerçekleşir.